Crozilla.com Internet oglasnik za nekretnine

Osigurajte se ugovorom

Donosimo Vam besplatne primjere ugovora vezane uz trgovinu nekretninama

Preuzmite besplatne primjere ugovora

Ugovori vezani uz trgovanje nekretninama

Crozilla Vam pomaže u trgovanju nekretninama, savjetima i konkretnim primjercima ugovora vezanima uz nekretnine.

ugovori-u-trgovanju-nekretninama-2

Prilikom prodaje, kupnje, najma ili zamjene nekretnina potrebno je maksimalno zaštititi svoja prava i osigurati ispunjenje svih dogovorenih obaveza.
Stoga je nužno da ugovorne strane, kupac i prodavatelj, odnosno najmoprimac i najmodavac, sastave i potpišu ugovor, koji kako bi bio zakonski pravovaljan, mora biti sklopljen u pisanom obliku.
Crozilla vam u nastavku donosi primjere ugovora vezanih uz poslovanje nekretninama koji mogu pomoći kao model prema kojem ćete sastaviti vlastite ugovore.
Svi su primjerci spremljeni u Word i PDF formatu i mogu se downloadati. Primjerke navedenih ugovora ustupila je tvrtka Rifin d.o.o. iz Zagreba.

Ugovor o kupoprodaji nekretnine

Ugovorom o kupoprodaji nekretnine prodavatelj se obvezuje da će na kupca prenijeti vlasništvo nekretnine, a kupac se istovremeno obvezuje da će mu za to platiti ugovorenu kupoprodajnu cijenu. Ugovor o kupoprodaji nekretnine, između ostalog, sadržava točne podatke o predmetnoj nekretnini, kao i o ugovornim stranama (ime i prezime, adresa, OIB, odnosno naziv i sjedište pravne osobe). Kao njegov sastavni dio ili kao zaseban dokument uz Ugovor o kupoprodaji nekretnine prilaže se i tabularna izjava. Bitno je naglasiti kako se pravo vlasništva nekretnine stječe tek upisom u zemljišne knjige, na temelju tabularne izjave i ugovora o kupoprodaji.

Ugovor o kupoprodaji 

Predugovor o kupoprodaji stana

Potpisivanje predugovora o kupoprodaji stana uobičajena je praksa kod kupoprodaje s obzirom da se njime preuzima obveza kasnijeg sklapanja drugog, glavnog ugovora. Predugovor je zapravo samostalan ugovor, ali je njegov sadržaj vezan uz sklapanje budućeg Ugovora o kupoprodaji nekretnine. Njime se obično definiraju podaci o predmetnoj nekretnini, a pritom se navode zemljišnoknjižni podaci o istoj, kao i njezin opis, cijena, isplata kapare i slično, ali i rok za potpisivanje ugovora. Naime, rok u kojem se stranke obvezuju sklopiti taj budući ugovor nije propisan zakonom, ali se preporučuje da se on unese u predugovor kako bi se znao rok za njegovo sklapanje.

Predugovor o kupoprodaji stana

Ugovor o darovanju nekretnine

Ugovorom o darovanju nekretnine smatra se dokument u pisanoj formi kojim darovatelj, kao jedna strana, besplatno, odnosno dobrovoljno, daje imovinsku korist obdareniku - kao drugoj strani, koji to i prihvaća. U takvim se slučajevima očituju obje strane: volja darovatelja za davanje određene imovinske koristi obdareniku, ali i obdarenikovo očitovanje odnosno, prihvat, navedenog.

Ugovor o darovanju nekretnine

Ugovor o najmu stana

Ugovor o najmu stana dokument je kojim se u pisanoj formi definiraju sve obveze i prava obiju ugovornih strana – najmodavca i najmoprimca. Ugovor o najmu sadržava bitne stavke poput iznosa mjesečne najamnine, provizije, visine pologa ili načina plaćanja režija, a može sadržavati i stavke o obvezi čišćenja, popravaka i održavanja nekretnine.

Ugovor o najmu stana

Ugovor o zakupu

Prema članku 4. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora Ugovorom o zakupu poslovnog prostora zakupodavac se obvezuje predati zakupniku na korištenje određeni poslovni prostor, a zakupnik mu se istovremeno obvezuje za to platiti ugovorenu zakupninu. Zakup poslovnog prostora zasniva se na Ugovoru o zakupu sastavljenom u pisanoj formi, a zakupodavac je dužan primjerak ugovora dostaviti nadležnoj poreznoj upravi.

Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora propisano je kako bi Ugovor kojim se zasniva zakup poslovnog prostora trebao sadržavati sljedeće:

  • Ugovorne strane
  • Podatke o poslovnom prostoru
  • Djelatnost koja će se u njemu obavljati
  • Odredbe o korištenju zajedničkih uređaja i prostorija u zgradi
  • Rok predaje poslovnog prostora zakupniku
  • Vrijeme na koje se sklapa ugovor
  • Iznos zakupnine
  • Pretpostavke i način izmjene zakupnine
  • Mjesto i vrijeme sklapanja ugovora.
Ugovor o zakupu

Ugovor o zamjeni nekretnine

Zakonom o porezu na promet nekretnina određeno je kako se prometnim nekretninama smatra svako stjecanje vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj, a pritom se stjecanjem nekretnine, između ostalog, smatra i zamjena nekretnina. Kao i svaki drugi način stjecanja nekretnine, zamjena se također mora riješiti i regulirati, odnosno potvrditi, ugovorom u pisanoj formi.

Ugovor o zamjeni nekretnine

Zanima vas ova tema?

Prijavite se na naš newsletter i primajte vijesti o ugovorima i mnoge druge novosti sa tržišta.

* Obavezno polje


Zahvaljujemo što ste se prijavili na naš newsletter.

Uskoro ćete dobiti E-mail za potvrđivanje Vaše prijave.