Crozilla.com Internet oglasnik za nekretnine
Iznajmi kuću

Iznajmljivanje nekretnina putem oglasnika Crozilla.com

Zašto oglašavati iznajmljivanje nekretnina na oglasniku Crozilla.com?

 • oglašavajte bez provizije
 • jednostavna predaja oglasa - objavite oglas za prodaju nekretnina u samo nekoliko koraka
 • oglasi vidljivi na mobilnim aplikacijama
 • višejezično izdanje i automatski prijevod osnovnog dijela Vašeg oglasa
 • primite još više upita jer oglašavate nekretnine za prodaju na čak 4 oglasnika u 4 države (Hrvatska, Njemačka, Austrija i Švicarska)
 • dodatna objava oglasa na preko 50 renomiranih inozemnih portala
 • pojačajte odaziv - 43 milijuna posjetitelja mjesečno u mreži portala Immowelt-a (Izvor: Adobe Analytics, Google Analytics, siječanj 2016).
Predaj oglas

Oglasi za najam stanova

number1

Izrada oglasa

Unesite podatke o nekretnini koju želite iznajmiti, a Crozilla.com preporučuje da u oglas unesete fotografije i tlocrt nekretnine. Pripremite i energetski certifikat, te u oglasu navedite i energetski razred nekretnine. Oglas možete spremiti te ga izmijeniti ili doraditi u svakom trenu.

number2

Objava oglasa

Kako bi vaš oglas bio aktivan, odaberite odgovarajući paket za oglašavanje na Crozilla.com. Odlučite želite li oglašavati nekretninu u trajanju od 60 dana ili 6 mjeseci. Oglas i nakon objave možete doraditi i nadopuniti kada smatrate da je to potrebno.

number3

Pronađite stanare za svoju nekretninu

Nakon što objavite oglas za iznajmljivanje nekretnine na Crozilla.com možete zaprimati upite potencijalnih najmoprimaca. Upite zaprimite putem e-maila (putem kontakt obrasca u oglasu) ili na broj telefona koji ste naveli u oglasu.

Gdje oglašavati iznajmljivanje nekretnina?

Iznajmljivanje kuća, stanova, soba, poslovnih prostora, pa čak i zemljišta moguće je oglašavati na oglasniku za nekretnine Crozilla.com. Svi oglasi za iznajmljivanje nekretnina koji se tamo oglase automatski se prenose na preko drugih 50 inozemnih portala, a naj se način povećava mogućnost da će ga vidjeti što veći broj ljudi, pa je veća mogućnost da se nekretnina i prije iznajmi.

Iznajmljivanje nekretnina: Saznajte kako uspješno oglašavati nekretnine za najam

Oni koji žele iznajmiti svoju nekretninu moraju se potruditi da ju istaknu među brojnim drugim nekretninama za najam. Objava dobrog oglasa na Crozilla.com vrlo je bitan korak za uspješno iznajmljivanje, nakon toga mogu doći na red upiti potencijalnih iznajmljivača, te potpisivanje ugovora o najmu s odabranim najmoprimcima.

Uspješno iznajmljivanje leži u kvalitetnom oglašavanju nekretnine

Objavom oglasa na oglasniku za nekretnine Crozilla.com može se doći do velikog broja potencijalnih stanara, s obzirom da se svi oglasi automatski prenose na inozemne oglasnike iz grupacije Immowelt te na preko 50 stranih portala u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj.

Ukoliko već niste, besplatno se registrirajte na oglasnik za prodaju i najam nekretnina Crozilla.com. Nakon što se ulogirate u svoj korisnički račun, odaberite odgovarajuću rubriku i započnite s postavljanjem oglasa.

Pročitajte savjete za objavu kvalitetnog oglasa koje donosi Crozilla.com i u što kraćem periodu pronađite nove stanare za svoju nekretninu.

Kako objaviti dobar oglas na Crozilla.com:

 • Unesite detaljan opis vaše nekretnine
 • Navedite najvažnije podatke o nekretnini koju iznajmljujete, a to su: cijena najma nekretnine, lokacija, površina, broj soba, visina mjesečnih režija, datum od kojeg se nekretnina daje u najam.
 • Unesite fotografije nekretnine. Slike bi trebale biti kvalitetne i dobre kako bi se na njima prostor mogao što bolje vidjeti.
 • Poželjno je unijeti i tlocrt nekretnine kako bi potencijalni stanari mogli dobiti dobar uvid u raspored i veličinu prostorija.
 • Napišite i tekstualni opis nekretnine.
 • Kod iznajmljivanja nekretnina za stanovanje kao što su kuće i stanovi, poželjno je navesti i informacije o lokaciji i sadržajima u blizini. Primjerice udaljenost od javnog prijevoza, škole, vrtića, trgovačkog centra, liječnika i sličnih institucija.
 • Unesite i energetski razred nekretnine – ukoliko je zakonom propisano da za nekretninu koju iznajmljujete treba ishoditi energetski certifikat.
 • Naslov oglasa i tekstualni opis unesite i na stranim jezicima kako bi i stranci što lakše razumjeli ono što je u njemu navedeno.

Cijena najma nekretnina

Cijene nekretnina podložne su brojnim utjecajima, a najčešće ovise o lokaciji, površini, uređenosti, stanju na tržištu, susjedstvu, stanju nekretnine…
Više o faktorima koji utječu na cijene nekretnina možete provjeriti i ovdje: 7 stvari koje utječu na cijenu vaše nekretnine.

Ukoliko niste sigurni u visinu cijene najma svoje nekretnine, provjerite na Crozilla.com kako se kreću cijene sličnih nekretnina u blizini vaše. Pokušajte odrediti realnu cijenu jer će previsoka tražena najamnina najčešće rezultirati nešto dužim vremenom koje je potrebno da se nekretnina iznajmi.

Za dugoročni najam nekretnine bitno je pronaći i prikladnog stanara

Gotovo svim vlasnicima nekretnina za najam bitno je da pronađu najmoprimce u što kraćem periodu. No, kako bi ih zadržali što duže u stanu ili kući koju iznajmljuju ponekad je bitno pronaći i baš odgovarajuće podstanare koji će se uklopiti među ostale stanare u zagradi ili kući. Na primjer, ukoliko u zgradi prevladavaju mlade obitelji s djecom, stariji stanari ponekad neće imati obzira za buku koju možda ponekad stvaraju djeca.
Potencijalnim najmoprimcima koji su zainteresirani za nekretninu koju želite iznajmiti poželjno je reći sve prednosti, ali i sve nedostatke nekretnine kako se oni ne bi već nakon kratkog vremena razočarali i počeli tražiti novi stan ili kuću za najam.

Ugovor o najmu nekretnina

Nakon što pronađete idealne podstanare za nekretninu koju iznajmljujete, potrebno je potpisati ugovor o najmu. Tim se ugovorom uređuju i dogovaraju obveze i prava obiju ugovornih strana.

Ugovor o najmu nekretnina trebao bi sadržavati podatke kao što su: podaci o najmodavcu i najmoprimcu, podaci o nekretninu koja se iznajmljuje, visina i način plaćanja, odredbe o održavanju nekretnine, odredbe o korištenju zajedničkih prostorija i drugih površina nekretnine, odredbe o primopredaji, razdoblje trajanja najma...

Osim propisanih stavki ugovora u ugovoru je poželjno navesti i neke druge stavke, odnosno ono što je i prethodno usmeno dogovoreno. Poželjno je sastaviti i zapisnik o stanju nekretnine na dan njezina preuzimanja, te ga priložiti kao dio ugovora.