Crozilla.com Internet oglasnik za nekretnine

Sažetak

Interni broj:
028
Crozilla ID:
000-683-361
Vrsta oglasa:
Građevinska zemljišta
Cijena:
923.062 €
Cijena/m2:
83 €

Opis nekretnine

Građevinsko zemljište na prometnom pravcu između naselja Podaca i Zaostrog koje se nalazi sa sjeverne strane magistrale u ugostiteljsko-turističkoj zoni namjene T1-Hotel.

Ostalo

Cijena nekretnine iznosi 6.852.000,00 kn, iskazano u € kako je navedeno u oglasu prema srednjem tečaju HNB-a na dan postavljanja oglasa.

Ponuditelji su slobodni dostaviti HBOR-u svoju ponudu za kupnju/zakup nekretnine. O donesenoj odluci u pogledu prihvaćanja njihove ponude biti će obaviješteni u najkraćem mogućem vremenu.

Ponuda mora sadržavati: visinu ponuđene cijene, način, rokove i osiguranje plaćanja, podatke o ponuditelju i sl..

Prodaja se vrši prema načelu ''viđeno-kupljeno'' što isključuje naknadne prigovore kupca.

Ponuditelj čije će ponuda biti prihvaćena dužan je u roku od 15 dana od primitka obavijesti o prihvaćanju ponude sklopiti kupoprodajni ugovor s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak. Porez na promet nekretnina i troškove uknjižbe snosi kupac.

Ponuda se dostavlja poštom ili osobnom dostavom u zatvorenoj omotnici na adresu: Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Direkcija stjecanja i raspolaganja imovinom, Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb sa naznakom PONUDA ZA KUPNJU/ZAKUP NEKRETNINE.

HBOR ima pravo temeljem ocjene prihvatljivosti ponude (ponuđena cijena, način plaćanja, jamstvo-osiguranje plaćanja, bonitet ponuditelja) prihvatiti ili odbiti svaku ponudu.

Dodatne informacije

Dokumentacija/Dozvole
vlasnički list
Infrastruktura
djelomična
Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR Zagreb