Crozilla.com Internet oglasnik za nekretnine

Sažetak

Interni broj:
remaxnekretnine-300031047-137
Crozilla ID:
000-533-081
Vrsta oglasa:
Građevinska zemljišta
Cijena:
15.444.000 €
Cijena/m2:
60 €

Opis nekretnine

Otok Krk-uvala Torkul-prodaje se rt veličine 257.400m2. Od toga je 142.700m2 u građevinskoj zoni-turističke namjene, ostalih 114.700m2 je negrađevinski dio uz samo more. Usvojen je urbanistički plan, 75% je za izgradnju hotela, 25% za vile. Prilika za velike investitore.

Zona ugostiteljsko-turisticke namjene Torkul nalazi se na jugozapadnom dijelu otoka Krka, cca 1km od naselja Pinezici. Prosjecna udaljenost od obale je cca 150m, a plansko podrucje je sa svih strana omedjeno prirodnom borovom šumom.Zona je udaljena cca 2km od državne ceste D104, 5km od trajektnog pristaništa Valbiska (veza sa otocima Cresom/Lošinjem i Rabom) i 25km cestom od medjunarodne zracne luke Rijeka. Zracna udaljenost od aerodroma je desetak km (u UPU-u je dozvoljena mogucnost izgradnje heliodroma). U izradi je projekt (do lokacijske dozvole) pristupne ceste i spoja na drzavnu cestu D104. Projekt još nije gotov jer je došlo do izmjene trase radi prilagodjavanja konfiguraciji zamljišta što je sadražaj ciljanih izmjena i dopuna PPU grada Krka, ali je u finalnoj fazi. UPU-om je predvidjena izgradnja turistickog naselja kapaciteta 800 kreveta, od cega na hotel otpada min. 600 kreveta, a kapacitet vila može biti max. 200 kreveta. Hotel je predvidjen u centralnom dijelu, vile u južnom i istocnom, dok je sjeverni dio predvidjen za pratece (sportske, zabavne, kulturne i slicne) sadržaje. Detaljni tekstualni i graficki dio UPU-a sa svim detaljima i uvjetima gradnje moguce je dati na uvid zainteresiranim strankama.
PPU-om grada Krka predvidjena je zona ugostiteljsko turisticke i sportsko rekreacijske namjene na prostoru izmedju zone obuhvata planom i obalne linije, a prije spomenutim ciljanim izmjenama i dopunama PPU trebalo bi se omoguciti formiranje privezišta u funkciji zone T22 na dijelu obale u uvali Torkul na istocnom dijelu zone.


ID KOD AGENCIJE: 300031047-137

Ljiljana Magašić, ing.
Prodajni predstavnik
Mob: +385 91 641 3143
Tel: +385 51 627 667
E-mail: lj.magasic@remax-krk.hr
www.remax-centarnekretnina.com