Crozilla.com Internet oglasnik za nekretnine

Sažetak

Interni broj:
Krivacic-80-1
Crozilla ID:
000-502-491
Vrsta oglasa:
Skladišta / Proizvodnja
Cijena:
129.000 €
Cijena/m2:
230 €
Površina:
562 m2

Energetski certifikat: G

Opis nekretnine

   POSEBAN POPUST !!! POSLOVNA GRAĐEVINA u užem centru Grada Bjelovara sa pristupom iz ulice A Starčevića. Kolni pristup na parcelu je širine 4,0 m, a površina cijele čestice je 885 m2. Parcela je pravokutnog oblika, ulično pročelje je dužine 20,50 m a dubine cca 46,0 m. Na parceli se nalazi ulična prizemna zgrada sa velikim tavanom cca 190m2 BRP , a u dvorišnom dijelu parcele izgrađena je dvorišna prizemna zgrada sa zidovima na međi od cca 400 m2 BRP, ukupno 590 m2 BRP. Svi komunalni priključci osigurani su u ul A Starčevića ( voda, plin, telefon, kanalizacija i pristup ). Potencijal lokacije i uvjeti korištenja definirani su oznakom M2, u zoni mješovite pretežno poslovne namjene kao ; UPRAVNE, ŠKOLSKE I JAVNE ZGRADE TRGOVINE do 400 m2, specijalizirane 500 m2 UGOSTITELJSKI I TURISTIČKI SADRŽAJI STAMBENA NAMJENA sa učešćem do 40% u odnosu na poslovnu namjenu. SPORTSKI I REKREATIVNI SADRŽAJI OSTALI POSLOVNI SADRŽAJI Dopuštena izgrađenost je 60 %. Energetska učinkovitost razred G.
 

VIDEOSNIMKA nekrenine iz zraka dostupna je na našoj stranici i poveznici ispod: 

Poslovna zgrada / potencijalno zemljište za gradnju 

TIP NEKRETNINE: Poslovna zgrada
INFRASTRUKTURA: Gradski vodovod,Plin,Struja,Telefonska instalacija
ENERGETSKI RAZRED: G