Crozilla.com Internet oglasnik za nekretnine

Sažetak

Interni broj:
Dalmatia-839
Crozilla ID:
002-485-877
Vrsta oglasa:
Građevinska zemljišta
Cijena:
3.080.000 €
Cijena/m2:
140 €

Opis nekretnine

Veliko građevinsko zemljište za gradnju luksuznih vila

Trogir veliko građevinsko zemljište za gradnju luksuznih vila. Na terenu koji je veličine 22.000 m² je predviđena izgradnja turističkog resorta sa 31 vilom i 1 pansion tipa komfort. Predmetna parcela nalazi se unutar mješovite zone – M1. Parcela ima prometni priključak na postojeće ceste kao i mogućnost priključka na vodovodnu i električnu mrežu. Kanalizacijska mreža nije još u funkciji. Do njenog stavljanja u funkciju, odvodnja će se rješavati septičkim taložnicama ili biopročišćivačima. Potrebno je izgraditi prometnice sa infrastrukturom unutar naselja. Ukupna duljina prometnica je cca 700m. Po postojećem Prostornom Planu moguće je ishoditi sve potrebne dozvole za gradnju, bez eventualnih izrada DPU- a i UPU- a. Zemljište je u vlasnosti jednog vlasnika. Udaljenost parcele od mora je cca 100m.