Crozilla.com Internet oglasnik za nekretnine

Sažetak

Interni broj:
dux-XML-4108-215322
Crozilla ID:
002-386-721
Vrsta oglasa:
Hoteli
Cijena:
na upit
Cijena/m2:
Površina:
1622 m2
Sobe:
30
Broj kupaonica:
6
Kat:
4
Godina izgradnje:
1928

Opis nekretnine

OTOK KRK, OMIŠALJ - HOTEL - prvi red do mora kao idealna prilika za investicijski turizam!

Omišalj je smješten na sjeverozapadnom dijelu otoka Krka, na dijelu na kojem se otok najviše približava kopnu. Izdižući se na strmoj stijeni, Omišalj dominira okolnim prostorom Kvarnera.

Prodaje se hotel u Omišlju, koji se nalazi u prvom redu do mora, na čestici koja je većinom okružena kristalno čistim morem.
Hotel se sastoji od podruma - 73,14m2, prizemlja - 276,78m2, prvog kata - 207,78m2 i drugog kata - 194,92m2.
Okućnica i plaža čine - 824m2, a hotel - 798m2 = ukupno 1622m2 koje pružaju fascinantan pogled na Kvarner. Potrebna je adaptacija.
Pomoćna zgrada ima 24,02m2. U ovim gabaritima na raspolaganju je 30 soba.
Po detaljnom planu uređenja, hotel se nalazi u zoni ugostiteljsko-turističke namjene T1. Ugostiteljsko-turističke građevine moguće je rekonstruirati i graditi unutar građevinskog područja naselja NA-5 Mulić. Područje je namijenjeno izgradnji hotelskih građevina u različitom spektru, uz mogućnost planiranja sadržaja zdravstvenog turizma. Nove građevine kao i proširenje postojeće, prateće rekreativne sadržaje hotela ( bazene, sportske terene i sl. ) potrebno je planirati vodeći računa o okolnom zelenilu i pristupnim stazama staroj jezgri Omišlja. Najmanja površina građevne čestice za gradnju ugostiteljsko-turističkih građevina iznosi 3000m2. Najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice kig iznosi 0,1. Najveći koeficijent iskorištenosti građevne čestice kis iznosi 0,3. Najviša visina građevine definirana je visinom vijenca postojeće građevine. Najveći broj etaža: jedna podzemna i tri nadzemne etaže. Najveća GBP ugostiteljsko - turističke građevine iznosi 2500m2. Građevina mora biti udaljena pola vlastite visine (h/2), ali ne manje od 4,0m od ruba građevne čestice. Najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca odnosno od granice građevne čestice koja se nalazi uz prometnicu ili javnu površinu iznosi visinu građevine, ali ne manje od 6,0m. Arhitektonsko oblikovanje građevine treba biti suvremenog tipa, volumenom, materijalima, bojama i stilskim obilježjima uklopljeno u kontekst. Uvjeti za određivanje broja parkirališnih mjesta - 1 PM po smještajnoj jedinici - 1 PM na 4 zaposlena. Kapacitet rekonstruirane građevine iznosi 44 ležaja. Na području poluotoka Mulić (NA-5) nije moguće - izuzev rekonstrukcije hotela, te obalnog područja u funkciji infrastrukture ( gat, lukobran i sl. ) planirati nove zahvate gradnje.
Najveće dimenzije unutar koji je razvijena zgrada su 31,55 x 29,82 m , zajedno sa najistaknutijim dijelovima građevine. Maksimalna visina mjerena od okolnog zaravnatog terena do najviše visine zgrade višestrešnog razgranatog krovišta iznosi 17,98m. Zahtjevna zgrada - hotel ima neposredan pristup na javno prometnu površinu. Zgrada je priključena na vodovod, kanalizaciju, grijanje, elektro-energetsku mrežu, ali instalacije više nisu u funkciji.

Lokacija čestice čini pola poluotoka. Pješčana, kamenita i betonirana plaža okružuju hotel i kristalno čisto more.
Idealna prilika za investicijski turizam (zdravstveni ili obiteljski hotel)!

Poštovani klijenti, agencijska provizija naplaćuje se u skladu s Općim uvjetima poslovanja.
www.dux-nekretnine.hr/opci-uvjeti-poslovanja

ID KOD AGENCIJE: 8032

DUX Nekretnine d.o.o.
Mob: +385 91 610 09 90
Tel: 051/518-174
E-mail: info@dux-nekretnine.hr
www.dux-nekretnine.hr

Dodatne informacije

Izvor grijanja
struja