Crozilla.com Internet oglasnik za nekretnine

Sažetak

Interni broj:
opereta-z2945
Crozilla ID:
002-158-843
Vrsta oglasa:
Građevinska zemljišta
Cijena:
900.000 €
Cijena/m2:
243 €
Zemljište:
3711 m2

Opis nekretnine

Građevinsko zemljište u Baškoj vodi, 5 parcela ukupne površine 3.711 m2

Spojene parcele tvore obuhvat skoro pravilnog oblika izdužen u pravcu jugoistok – sjeverozapad. Teren zemljišta je u padu prema jugozapadu, zbog čega će pogled prema moru biti otvoren za većinu izgrađenih stanova. Sjeveroistočna strana naslonjena je na asfaltiranu pristupnu prometnicu (Jadransku magistralu), a dodatni pristup parcelama i budućim objektima moguć je duž sjeverozapadne strane.
Nekretnina se nalazi u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja – mješovita namjena, pretežito stanovanje.

Za izgradnju građevina unutar izgrađenog dijela naselja maksimalni koeficijent iskorištenosti je 1.20, dok je kig = 0.4. Maksimalna visina građevine je 3 nadzemne etaže. Svaki objekt može imati i podrum, a dozvoljava se i izgradnja više podrumskih etaža u svrhu uređenja garaže. Najveća tlocrtna površina građevine ne može biti veća od 250 m2.
Broj stambenih jedinica u jednoj građevini nije ograničen.

Na predmetnom zemljištu moguće je, osim stambenih i stambeno-poslovnih građevina, graditi i sve ostale vrste građevina (gospodarske, poslovne, ugostiteljsko-turističke, sportske, javne).
Dodatna mogućnost je Ugostiteljsko-turistička namjena gdje je najmanja veličina građevinske parcele 800 m2. Najveća visina je četiri nadzemne etaže s mogućnošću izgradnje podruma/garaže.

Najmanja udaljenost od granica građevne čestice prema prometnici je 5 m, a prema ostalim granicama parcele 4 m. Najmanje 20% ukupne površine parcele mora biti uređeno kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo, te je potrebno osigurati parkiralište sukladno normativu.

Do mora, centra i glavnog sadržaja Baške vode je 500 m. Baška voda je u dugogodišnjem gospodarskom i turističkom rastu, ali je i mjesto kojem nedostaje kvalitetnih novogradnji. Ovo zemljište predstavlja zanimljivi investicijski projekt s velikom građevnom mogućnošću.

Opereta d.o.o.