Crozilla.com Internet oglasnik za nekretnine

Sažetak

Interni broj:
opereta-z2379
Crozilla ID:
002-092-757
Vrsta oglasa:
Građevinska zemljišta
Cijena:
860.000 €
Cijena/m2:
75 €
Zemljište:
11465 m2

Opis nekretnine

ZEMLJIŠTE ZA IZGRADNJU STANOVA ILI OBITELJSKIH KUĆA
Zemljište za stambenu izgradnju, idealno za POS (projekt poticane stanogradnje)
Građevinska parcela prostire se na 11.465 m2, dok je sveukupno moguće objediniti i obuhvatiti cca 22.000 m2 zemljišta.
Predmetno zemljište nalazi se na rubu Ulice Gaj koja vodi direktno do Osnovne škole Lučko. Mikro-lokacija je mirna i odvojena od najfrekventnijih prometnica u Lučkom i kao takva smatra se optimalnom za obiteljski život.

Okvirna indikativna cijena 75 EUR/m2.

TOP PREPORUKA AGENCIJE!
LOKACIJSKA INFORMACIJA (sažetak)
Prema lokacijskoj informaciji dopušteno je graditi do 4 nadzemne etaže s time da se posljednja etaža formira kao potkrovlje ili uvučeni kat.
DETALJI IZ LOKACIJSKE INFORMACIJE:
Ukupna površina (prema katastru) je 11.465,00 m2.
Koeficijent izgrađenosti je 30%.
Maksimalna katnost je Po + P +1.K + 2.K + Uk (uvučeni kat = 70% površine donjih etaža).
Iz ovoga proizlazi da je moguće izgraditi 12.726,15 m2 bruto površine nadzemno i 3.439,50 m2 podzemno.

Za ovaj zahvat bi svakako trebalo ići na lokacijsku dozvolu u kojoj bi se definirali točni parametri za projektiranje a najvažnije od svega definirala bi se točna površina i oblik građevne čestice.
Okvirna indikativna cijena 75 EUR/m2.

TOP PREPORUKA AGENCIJE!

Opereta d.o.o.