Crozilla.com Internet oglasnik za nekretnine

Sažetak

Interni broj:
Domekspert-1560-1
Crozilla ID:
001-987-906
Vrsta oglasa:
Građevinska zemljišta
Cijena:
992.800 €
Cijena/m2:
340 €
Zemljište:
2920 m2

Opis nekretnine

Prodaje se građevinsko zemljište gospodarsko - poslovne namjene (K) u Sesvetama na odličnoj lokaciji.
Na zemljištu se mogu graditi nove i zamjenske građevine, uredske, trgovačke i uslužne namjene, nove građevine i građevine u funkciji sporta.
Predmetne parcele su u obuhvatu Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Sesvete – sjever. Građevinska parcela je nepravilnog (poligonalnog) oblika, površine 2630 m², smještena sjeverno od prilazne asfaltirane ceste na koju ima direktan prilaz. Širina čestice uz cestu iznosi cca 30 m, dok je u dubinu cca 90 m.
Urbana pravila za gradnju novih građevina: na građevnoj čestici može biti više samostojećih građevina i sportskih terena. Najmanja površina građevne čestice je 2000m², a najveća visina građevine je podzemna etaža i dvije nadzemne etaže.
Najmanje širina građevne čestice na regulacijskoj liniji je 20m.Najveća izgrađenost građevne čestice je 30%, dok je najveći koeficijent izgrađenosti 0,4.Najmanja udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice ne može biti manji od 3,0 m.
Prirodni teren mora biti najmanje 30% površine građevne česticepotreban broj parkirališnih ili garažnih mjesta mora biti osiguran na građevnoj čestici.
Za zemljište je ishođen idejni projekt za gradnju Health & Fitness hotela koji se može mijenjati, ovisno o potrebama budućeg vlasnika.
Uz česticu površine 2630 m² prodaje se i parcela uz glavnu cestu površine 290 m² koja je planski odijeljena cestom. 
Zemljište se nalazi na frekventnoj lokaciji čiju okolicu čine već izgrađeni poslovni objekti. U neposrednoj blizini nalazi se izlaz na autoput. Prometna povezanost je jako dobra u svim smjerovima. 
Agent:Snježana ČabrajaM:099/3601 634snjezana.cabraja@domekspert.hr
Agencija DOM EKSPERT d.o.o. kao ovlašteni posrednik kod prodaje nekretnina vodi brigu o svojim kupcima te im pomaže prilikom rješavanja cjelokupne procedure oko sklapanja kupoprodajnog predugovora/ugovora, upisa hipoteke banke, uknjižbe prava vlasništva, prijenosa režija i svega ostalog s čim se kupac susreće kada kupuje nekretninu. Pri svakom razgledavanju nekretnine agent ispisuje „NALOG ZA POKAZIVANJE“ u kojem su navedeni:- osnovni podaci o nekretnini- osnovni podaci o potencijalnom kupcu- osnovni podaci o agenciji- iznos agencijske provizije 

TIP NEKRETNINE: Građevinsko poslovno
DODATNO: Prilaz - asfaltirani