Crozilla.com Internet oglasnik za nekretnine

Sažetak

Interni broj:
No-069
Crozilla ID:
001-837-893
Vrsta oglasa:
Građevinska zemljišta
Cijena:
24.249 €
Cijena/m2:
5,50 €

Opis nekretnine

Građevinsko i poljoprivredno zemljište koje se nalazi u mjestu Brezje kod Čakovca, u zoni izgrađenog i uređenog dijela građevinskog područja naselja. U naravi se radi o dvije čestice smještene u sporednoj ulici, neposredno jedna uz drugu površina 226 m2 i 4.182 m2, od čega je prema prostorno planskoj namjeni građevinskog cca 1.700 m2, a poljoprivrednog (oznake P2) cca 2.700 m2. Predmetnu nekretninu je moguće spojiti na plinoopskrbni, vodoopskrbni i elektroenergetski sustav jer se komunalna infrastruktura nalazi u neposrednoj blizini u samom naselju.
U neposrednoj blizini se nalaze i sportsko-rekreativni sadržaji, te market.

Ostalo

Cijena nekretnine iznosi 180.000,00 kn, iskazano u € kako je navedeno u oglasu prema srednjem tečaju HNB-a na dan postavljanja oglasa.

Ponuditelji su slobodni dostaviti HBOR-u svoju ponudu za kupnju/zakup nekretnine. O donesenoj odluci u pogledu prihvaćanja njihove ponude biti će obaviješteni u najkraćem mogućem vremenu.

Ponuda mora sadržavati: visinu ponuđene cijene, način, rokove i osiguranje plaćanja, podatke o ponuditelju i sl..

Prodaja se vrši prema načelu ''viđeno-kupljeno'' što isključuje naknadne prigovore kupca.

Ponuditelj čije će ponuda biti prihvaćena dužan je u roku od 15 dana od primitka obavijesti o prihvaćanju ponude sklopiti kupoprodajni ugovor s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak. Porez na promet nekretnina i troškove uknjižbe snosi kupac.

Ponuda se dostavlja poštom ili osobnom dostavom u zatvorenoj omotnici na adresu: Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Direkcija stjecanja i raspolaganja imovinom, Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb sa naznakom PONUDA ZA KUPNJU/ZAKUP NEKRETNINE.

HBOR ima pravo temeljem ocjene prihvatljivosti ponude (ponuđena cijena, način plaćanja, jamstvo-osiguranje plaćanja, bonitet ponuditelja) prihvatiti ili odbiti svaku ponudu.

Dodatne informacije

Dokumentacija/Dozvole
vlasnički list
Namjena
S - stambena
Infrastruktura
struja, voda, plin
Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR Zagreb