Crozilla.com Internet oglasnik za nekretnine

Sažetak

Interni broj:
dux-XML-4108-140745
Crozilla ID:
001-667-439
Vrsta oglasa:
Građevinska zemljišta
Cijena/m2:
101 €

Opis nekretnine

Građevinska čestica nepravilnog je trapezoidnog tlocrtnog oblika i proteže se u smjeru istok-zapad.
Površina parcele iznosi 5463 m2. Na parceli nema izgrađenih objekata, teren je u blagom padu prema jugoistok-sjeverozapad, uz ponešto visokog zelenila te bez hortikulturno uređenih površina.
Kolni i pješački pristup parceli je s zapada.
Građevinsko zemljište podijeljeno je na 6 građevinskih čestica od kojih svaka iznosi cca 950 m2.
Izgrađena je i pristupna cesta.
Teren je smješten na vrhu brežuljka i svojom kraćom zapadnom međom orijentirana je ka Limskom kanalu.
Od komunalne infrastrukture postoji odvodnja, elektro-energetski, vodovod i telefonski kabel.

Više o projektu - kompletno izrađen i plaćeni svi komunalni doprinosi:
Projekt se sastoji od gradnje šest vila građevinske površine od cca 5500 m2 sukladno arhitektonsko-urbanističkoj studiji izrađenoj od strane arhitektonskog studia.
Vile su karakteristične istarske hiže, građene su od kamena, fugiranih zidova i krovova prekrivenih kamenim pločama ili crijepom kanalicom.
S prednje fasade na kuću nadozidan je baladur (predprostor) kojim se ulazi u stambeni dio kuće. Ovaj arhitektonski element je u naravi otvoreni vanjski hodnik ili terasa sa stubištem.
U najvećoj prostoriji, KONOBI nalazi se otvoreno OGNJIŠĆE, duša stare hiže. Kuća je opasana zidom koji se naziva FORTICA.
Ladanjski sklopovi se sastoje od Palače kao stambenog dijela i gospodarskih objekata. Njihov bitan dio je i vrt, DVOR. Palače se nalaze u uređenom, kultiviranom krajobrazu koji oblikuje cjelinu, odnosno kultiviranu pokrajinu.
Sadrže sve elemente ruralne arhitekture, a u organizaciji prostora slijede generativni pristup adicijom sličnih elemenata. Stambene jedinice koncentrirane su oko dvora.

Uvažavajući tradicionalne parametre ovakav projekt suptilno, suvremenim jezikom i tradicionalnim materijalom interpretira revitalizaciju istarskog autohtonog prostora i same istarske ladanjske palače.

U urbanističkom smislu osnovni parametar planiranja naselja jest sadržan u različitosti. Gotovo organskom , nepravilnom adicijom elemenata ladanjske vile su integrirane u postojeći krajobraz, a slika naselja tvori pitoresknu ruralnu strukturu. Priroda i lokacija , kao i tradicija postaju osnovni nositelji strukturiranja urbanizma. Različitost na ovaj način tvori generičke oblike koji proizlaze u prvom redu iz lokaliteta. Na ovaj način naselje, ne samo da zadržava dojam tradicionalnog istarskog zaseoka, ono to u užem smislu i postaje bez obzira na visoko-tehnološku infrastrukturu i datosti suvremenih ekološko energetskih zahtjeva. Urbana matrica je potpuno uklopljena u okoliš.
Slijedeći povijesne primjere istarskog, kao i mediteranskog ljetnikovca i palače odabrani tipološki model naših ladanjskih vila je atrijski. Adicijom stambenih volumena oko konobe (tj. dnevnog boravka ) s ognjišćem u centru (otvorenim kaminom) formiran je niz atrija gradiranih od baladura do dvora.
Čitavo prizemlje ladanjskih vila podređeno je neposrednom kontaktu s prirodom, a granica unutarnjeg i vanjskog prostora je minorizirana i preklopljena, gotovo magličasta. Na ovaj način atriji postaju dodatne prostorije na otvorenom s naglaskom na potpunu intimu življenja. Vila je prizemljem introvertirana i podređena životu u koliziji s prirodom. U oblikovnom smislu ladanjske vile svojim volumenima tvore prostornu spiralu, tako da se prizemni , introvertirani prostor u neprekinutom toku proteže stubištem na krovnu terasu kao ekstenziju samog krajobraza.
Prostori gornje etaže međusobno komuniciraju, a vanjski prostori postaju prostor različitog karaktera, prostori vizualne interakcije i socijalizacije unutar naselja.
Kao krajnja točka prostorne spirale u razvoju interijerskog prostora jest sekundarni dnevni boravak. To je prostor podređen pogledu na Limski kanal i zalasku sunca. Katni volumeni su na ovaj način disponirani kao oblikovno obilježje čitavog naselja orijentirano na nesmetani zapadni pogled . Unutarnji prostor na ovaj način postaje gale

Dodatne informacije

Infrastruktura
struja, voda, telefon
Dokumentacija/Dozvole
građevinska dozvola, Lokacijska dozvola, vlasnički list