Crozilla.com Internet oglasnik za nekretnine

Sažetak

Interni broj:
No-067
Crozilla ID:
001-545-862
Vrsta oglasa:
Skladišta / Proizvodnja
Cijena:
59.988 €
Cijena/m2:
298 €
Površina:
201,60 m2
Ukupno katova:
2
Godina izgradnje:
2006

Opis nekretnine

Poslovna zgrada u Blatu, Otok Korčula - poslovne namijene prema gl. projektu kao radionica za umjetnički lijev.
ZK.ul.br. 719, k.o. Blato, k.č.br. 25843/1, u naravi građevinsko zemljište sa nedovršenom građevinom katnosti suteren + prizemlje. Površina zemljišta iznosi 377 m2. Gradnja objekta je započela 2006. godine i nije dovršena. Objekt nije u funkciji i na njemu ne postoje aktivni priključci na komunalnu infrastrukturu (isti se nalaze u ulici uz česticu). Objekt ima neposredan pristup na javno-prometnu površinu.
Energetski certifikat je u postupku izrade. Ostale podatke dajemo na upit.

Ostalo

Ukupna prodajna cijena iznosi 445.300,00 kn, iskazano u € kako je navedeno u oglasu prema srednjem tečaju HNB-a na dan postavljanja oglasa.

Ponuditelji su slobodni dostaviti HBOR-u svoju ponudu za kupnju/zakup nekretnine. O donesenoj odluci u pogledu prihvaćanja njihove ponude biti će obaviješteni u najkraćem mogućem vremenu.

Ponuda mora sadržavati: visinu ponuđene cijene, način, rokove i osiguranje plaćanja, podatke o ponuditelju i sl..

Prodaja se vrši prema načelu ''viđeno-kupljeno'' što isključuje naknadne prigovore kupca.

Ponuditelj čije će ponuda biti prihvaćena dužan je u roku od 15 dana od primitka obavijesti o prihvaćanju ponude sklopiti kupoprodajni ugovor s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak. Porez na promet nekretnina i troškove uknjižbe snosi kupac.

Ponuda se dostavlja poštom ili osobnom dostavom u zatvorenoj omotnici na adresu: Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Direkcija stjecanja i raspolaganja imovinom, Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb sa naznakom PONUDA ZA KUPNJU/ZAKUP NEKRETNINE.

HBOR ima pravo temeljem ocjene prihvatljivosti ponude (ponuđena cijena, način plaćanja, jamstvo-osiguranje plaćanja, bonitet ponuditelja) prihvatiti ili odbiti svaku ponudu.

Dodatne informacije

Vrsta objekta
radionica
Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR Zagreb