Crozilla.com Internet oglasnik za nekretnine

Sažetak

Interni broj:
No-066
Crozilla ID:
001-525-194
Vrsta oglasa:
Skladišta / Proizvodnja
Cijena:
727.457 €
Cijena/m2:
175 €
Površina:
4162 m2
Ukupno katova:
1
Godina izgradnje:
1974

Energetski certifikat: E

Opis nekretnine

Industrijski proizvodni kompleks u Strahinju, Krapina - Portirnica (NKP 12,66 m2), prizemna hala (NKP 1.080,19 m2) sa upravnim aneksom (NKP 235,97 m2), katna hala (NKP 2.452,04 m2) i kotlovnica (NKP 380,93 m2). Uk. NKP iznosi 4.161,79 m2. Površina čestica zemljišta iznosi 12.174 m2 (k.č.br. 1026, 1028 i 1035/1, k.o. Krapina-Grad).
Objekti industrijskog kompleksa sagrađeni su u periodu od 1974. - 1980. godine. Zgrada kotlovnice sagrađena je 1964. godine, a 1974. godine je adaptirana. Industrijski pogon nije u funkciji. Trafostanica se nalazi na k.č.br. 1036, k.o. Krapina-Grad i ista nije predmetom prodaje.
Energetski certifikati za objekte su izrađeni - Hala 1 je E/C; Hala 2 je E/D i kotlovnica je D/C kategorije. Ostale podatke dajemo na upit.

Ostalo

Ukupna prodajna cijena obuhvaća sve čestice koje su predmetom prodaje (k.č.br. 1026, 1028 i 1035/1, k.o. Krapina-Grad) i ona iznosi 5.400.000,00 kn, iskazano u € kako je navedeno u oglasu prema srednjem tečaju HNB-a na dan postavljanja oglasa.

Ponuditelji su slobodni dostaviti HBOR-u svoju ponudu za kupnju/zakup nekretnine. O donesenoj odluci u pogledu prihvaćanja njihove ponude biti će obaviješteni u najkraćem mogućem vremenu.

Ponuda mora sadržavati: visinu ponuđene cijene, način, rokove i osiguranje plaćanja, podatke o ponuditelju i sl..

Prodaja se vrši prema načelu ''viđeno-kupljeno'' što isključuje naknadne prigovore kupca.

Ponuditelj čije će ponuda biti prihvaćena dužan je u roku od 15 dana od primitka obavijesti o prihvaćanju ponude sklopiti kupoprodajni ugovor s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak. Porez na promet nekretnina i troškove uknjižbe snosi kupac.

Ponuda se dostavlja poštom ili osobnom dostavom u zatvorenoj omotnici na adresu: Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Direkcija stjecanja i raspolaganja imovinom, Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb sa naznakom PONUDA ZA KUPNJU/ZAKUP NEKRETNINE.

HBOR ima pravo temeljem ocjene prihvatljivosti ponude (ponuđena cijena, način plaćanja, jamstvo-osiguranje plaćanja, bonitet ponuditelja) prihvatiti ili odbiti svaku ponudu.

Dodatne informacije

Oprema
teretno dizalo, parking
Vrsta objekta
hala, radionica, industrijska dvorana, skladišni prostor, ostalo
Kvaliteta opreme
jednostavno
Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR Zagreb