Crozilla.com Internet oglasnik za nekretnine

Sažetak

Interni broj:
062/1
Crozilla ID:
001-290-158
Vrsta oglasa:
Poljoprivredna zemljišta
Cijena:
11.316 €
Cijena/m2:
3,06 €

Opis nekretnine

Prodaje se poljoprivredno zemljište nedaleko grada Visa, tek malo van granica zone gradnje. Isto je pozicionirano na SZ strani viške uvale sa pogledom na grad Vis. Radi se o čestici 5919/2, ukupne površine zemljišta 3.700 m2. Čestica je nepravilnog oblika.

Ostalo

Cijena nekretnine iznosi 84.000,00 kn, iskazano u € kako je navedeno u oglasu prema srednjem tečaju HNB-a na dan postavljanja oglasa.

Ponuditelji su slobodni dostaviti HBOR-u svoju ponudu za kupnju/zakup nekretnine. O donesenoj odluci u pogledu prihvaćanja njihove ponude biti će obaviješteni u najkraćem mogućem vremenu.

Ponuda mora sadržavati: visinu ponuđene cijene, način, rokove i osiguranje plaćanja, podatke o ponuditelju i sl..

Prodaja se vrši prema načelu ''viđeno-kupljeno'' što isključuje naknadne prigovore kupca.

Ponuditelj čije će ponuda biti prihvaćena dužan je u roku od 15 dana od primitka obavijesti o prihvaćanju ponude sklopiti kupoprodajni ugovor s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak. Porez na promet nekretnina i troškove uknjižbe snosi kupac.

Ponuda se dostavlja poštom ili osobnom dostavom u zatvorenoj omotnici na adresu: Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Direkcija stjecanja i raspolaganja imovinom, Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb sa naznakom PONUDA ZA KUPNJU/ZAKUP NEKRETNINE.

HBOR ima pravo temeljem ocjene prihvatljivosti ponude (ponuđena cijena, način plaćanja, jamstvo-osiguranje plaćanja, bonitet ponuditelja) prihvatiti ili odbiti svaku ponudu.

Dodatne informacije

Vlasnička dokumentacija
postoji
Tip zemljišta
šuma, livada, maslinik, zapušteno zemljište
Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR Zagreb