Crozilla.com Internet oglasnik za nekretnine

Sažetak

Interni broj:
Everis-XML-4052-98692
Crozilla ID:
001-278-646
Vrsta oglasa:
Građevinska zemljišta
Površina:
1471 m2

Opis nekretnine

Obilježja zemljišta: Pašnjak površine 1471 m2 (cca 27,5 m x 84,5 m)
Građevinsko zemljište – izgrađeni dio – zona I1
Namjena: poduzezničko gospodarska – I1 – pretežito industrijska
Direktan spoj na svu postojeću infrastrukturu
Mogućnost gradnje odmah po izradi glavnog projekta i ishođenju građ. dozvole
Mogućnost gradnje: hala, poslovna zgrada proizvodne ili gospodarske namjene, sunčana elektrana, vjetroelektrana, proizv. topl. ene.
Mogućnosti izgradnje na građevinskoj formiranoj čestici: koeficijent izgrađenosti: 40% (590 m2) nadzemni koeficijent iskoristivosti 1,0 (1471 m2) ukupni koeficijent iskoristivosti 1,2 (1765 m2) minimalna širina parcele na građevinskom pravcu može biti 14,0 m visina građevine je uvjetovana tipom gospodarske djelatnosti, a ne smije biti viša od 7,5 m min. udaljenost od susjedne parcele, kao i od pristupnog puta je h/2, ali ne manja od 3 m

ID KOD AGENCIJE: E321

Kristijan Kopić
Agent s licencom
Mob: +385 (99) 72 24 499
E-mail: k.kopic@everis.hr
www.nekretnine.everis.hr

Everis d.o.o.