Crozilla.com Internet oglasnik za nekretnine

Sažetak

Interni broj:
Everis-XML-4052-90797
Crozilla ID:
001-183-760
Vrsta oglasa:
Građevinska zemljišta
Cijena:
na upit
Površina:
11176 m2

Opis nekretnine

Pag Vodice, građevinsko zemljište prvi red do mora. S parcele se pruža predivan pogled na grad Pag i cijelu pašku uvalu, izrazito mirna lokacija.
S terena se pristupa direktno na predivnu šljunčanu plažu, na kojoj se nalaze dva izvora pitke vode.
Građevinsko zemljište ukupne površine 11.176 m2 sastoji se od dvije pravilne parcele kč.br. 10463 (5186 m2) i kč.br. 10464 (5990 m2) .

Parcele se nalaze:
- uz cestu (makadam 150 m), infrastruktura (voda, struja, telefonski priključak) nalazi se u neposrednoj blizini.
- unutar građevinskog područja naselja - područje Paga, neizgrađeno - neuređeno građevinsko zemljište.

Mogućnosti gradnje unutar građevinskog područja naselja za parcele k.č. 10463 (5186 m2) te dio k.č. 10464 (cca 3.610 m2 od ukupne površine parcele koja iznosi 5.990 m2):
- stambena građevina (slobodnostojeća, dvojna i građevina u nizu (max 5 građevina)); udio poslovnog dijela u stambenoj građevini iznosi najviše 30% ukupne površine.
- stambeno-poslovna građevina s udjelom poslovnog dijela od 30-49% ukupne površine.
- poslovno-stambena građevina s udjelom poslovnog dijela od 50% i više ukupne površine.
- višestambena građevina (max. 8 stambenih jedinica).
- poslovna građevina.
- građevina za smještaj gostiju do 50 ležaja (max. 25 smještajnih jedinica).
- aparthotel ili obiteljski hotel do 20 ležaja (max. 10 smještajnih jedinica).

Mogućnosti gradnje unutar građevinskog područja sportsko-rekreative namjene R3, uređene plaže za dio parcele k.č. 10464 (cca 2.380 m2 od ukupne površine 5.990 m2):
- uređenje sunčališta i postavljanje urbane opreme (klupe, stolovi, tuševi i sl.)
- pojedinačne građevine ugostiteljskog sadržaja, max. tlocrtne površine 50 m2 (za predviđeno područje moguća je realizacija tlocrtne izgradnje cca 120 m2).
- otvorena rekreativna igrališta
- zelene površine
- pješačke i biciklističke staze

ID KOD AGENCIJE: E149

Želimir Bagić
Agent s licencom
Mob: +385 (99) 72 25 080
E-mail: z.bagic@everis.hr
www.nekretnine.everis.hr

Dodatne informacije

Dokumentacija/Dozvole
vlasnički list
Everis d.o.o.