Crozilla.com Internet oglasnik za nekretnine

Sažetak

Interni broj:
PBZnekretnine-3293-1
Crozilla ID:
001-072-976
Vrsta oglasa:
Građevinska zemljišta
Površina:
19875 m2

Opis nekretnine

VINKOVCI II - naselje Mala Bosna : djelomično građevinsko zemljište.
Ukupna površina parcele iznosi 19 875 m2.
Prema LOKACIJSKOJ INFORMACIJI ZA PREDMETNU ČESTICU :
Generalni urbanistički plan grada Vinkovaca ( " Službeni glasnik " grada Vinkovaca broj 6/2006. ).
Uvjeti korištenja i zaštite prostora 4.1. - uvjeti korištenja -POSEBNA NAMJENA - čestica u K.O.VINKOVCI II , je unutar granica kontrolirane izgradnje.
Uvjeti korištenja i zaštite prostora 4.2.- područja i primjeni posebnih mjera uređenja i zaštite - čestica u K.O.VINKOVCI, je unutar obvezne izrade prostornog plana ( UPU ili DPU ).
Uvjeti korištenja  i zaštite prostora 4.3. oblici korištenja i način gradnje- dio čestice je unutar granica NOVA GRADNJA I UREĐENJE U NEIZGRAĐENOM DIJELU NASELJA, dio u infrastrukturnoj namjeni-prometnica. 
Uvjeti korištenja i zaštite prostora 4.3. oblici korištenja i način gradnje - čestica je unutar OBITELJSKE gradnje - max. visina P+1+M.
CIJENA: 9 Eura/m2

TIP NEKRETNINE: Građevinsko mješovito

PBZ Nekretnine d.o.o.