Crozilla.com Internet oglasnik za nekretnine

Impressum


Digitalni klik d.o.o.


Ulica Pere Budmanija 1
10000 Zagreb
Tel. +385 1 78 88 350
Email: info@crozilla.com
www.crozilla.com

MBS: 080731711
MB: 2650916
OIB (VAT ID): HR 17062178127
Sud upisa u registar: Trgovački sud u Zagrebu, Tt-10/5495-4
Transakcijski račun (IBAN): HR572402006-1100576037, račun otvoren kod
Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka
Temeljni kapital: 50.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti
Član uprave društva: Ante Tabak