Crozilla - turizam
HR  |  DE  |  EN
 
Brzo pretraživanje


Pratite Crozillu na:
Facebook
Twitter
RSS kanal
Nacionalni parkovi i parkovi prirode
Brijuni
BRIJUNI - su skupina od dva veća i dvanaest otočića uz zapadnu obalu Istre nedaleko Pule ukupne površine od svega sedam četvornih kilometara. Pod zaštitom je ne samo cijelo otočje, nego i okolno more. Brijunski otoci su poznati po očuvanoj sredozemnoj vegetaciji hrasta crnike, visoke makije te borova i čempresa, djelomično oblikovanoj kao pejzažni park. Tu je i safari park s egzotičnim biljojedima te vrijedna kulturna baština iz rimskog i bizantskog razdoblja. Zbog izuzetne ljepote otoci su još od početka stoljeća omiljeno ljetovalište svjetskih državnika i aristokracije.

Kontakt

Brijunska 10
52212 Fažana
Tel: ++385 52 525 888
Fax: ++385 52 521 367
E-mail: np-brijuni@brijuni.hr
Web: www.brijuni.hrKornati
KORNATI - su najrazvedenija otočna skupina cijelog Sredozemlja, a nalaze se u sjevernoj Dalmaciji nedaleko Šibenika. Ovaj pravi labirint mora i kamena sastoji se od oko 140 nenaseljenih otoka, otočića i hridi s površinom od svega sedamdesetak četvornih kilometara. U neposrednoj blizini nacionalnog parka Kornati, koji obuhvaća veći dio otočja s okolnim more, je još jedan biser zaštićene prirode u Hrvatskoj - park prirode Telašćica. On obuhvaća prostrani i duboki istoimeni zaljev na susjednom Dugom otoku, u kojem također ima više lijepih malih otočića i neposredno uz more malo slano jezero. Kornatski otoci ističu se brojnim bizarnim oblicima i neobičnim reljefnim strukturama, te osobito visokim klifovima.

Kontakt

Butina 2
22243 Murter
Tel: ++385 22 435 740
Fax: ++385 22 435 058
E-mail: kornati@kornati.hr
Web: www.kornati.hrKrka
KRKA- je među rijekama hrvatskog krša svakako najčudesnija. Poznata je po brojnim vodopadima, koji su, kao i kod Plitvičkih jezera, nastali taloženjem sedre, posebne vrste vapnenca. Nacionalni park obuhvaća najveći dio toka rijeke s okolnim priobalnim prostorom od povijesnog grada Knina nedaleko njenog izvora do drugog povijesnog gradića Skradina. Tu nakon veličanstvenih slapova rijeka postepeno najprije prelazi u Prukljansko jezero, a nakon toga u duboki morski zaljev, u kojem se smjestio još jedan povijesni grad Šibenik. Rijeka dijelom teče dubokim kanjonima urezanim u vapnenačku zaravan, a dijelom je ujezerena. Među brojnim vodopadima osobitom ljepotom ističu se Skradinski buk i Roški slap, između kojih je na ujezerenom dijelu rijeke smješten otočić Visovac sa franjevačkim samostanom.

Kontakt

Trg Ivana Pavla II 5
22000 Šibenik
Tel: ++385 22 201 777
Fax: ++385 22 336 836
E-mail:izleti@npkrka.hr
Web: www.npkrka.hrMljet
MLJET - je otok na krajnjem jugu Hrvatske zapadno od najpoznatijeg hrvatskog ljetovališta Dubrovnika. Istoimeni nacionalni park obuhvaća zapadni dio ovog po mnogima najljepšeg otoka na Jadranu. Za ovaj su Park znakovita dva duboka zaljeva, koja se zbog vrlo uskih veza s otvorenim morem nazivaju jezerima, te bujna i raznolika sredozemna vegetacija. Mljet se ističe i bogatom kulturnom baštinom, a u okviru nje najimpozantniji primjer je kompleks benediktinskog samostana iz 12. stoljeća na malom otočiću usred jezera-zaljeva.

Kontakt

Pristanište 2
20226 Goveđari
Tel: ++385 20 744 041
Fax: ++385 22 744 043
E-mail: np-mljet@np-mljet.hr
Web: www.np-mljet.hrPaklenica
PAKLENICA - obuhvaća najatraktivnije prostore južnog dijela Velebita, najveće hrvatske planine, uključujući i njegove najviše vrhove. Glavna atrakcija Parka su dva impresivna klanca Velike i Male Paklenice, usječena u planinu od mora do pod same vrhove. Na razmjerno malom prostoru nacionalnog parka ima više neobičnih krških reljefnih formi, nekoliko spilja, a sačuvana je i izuzetno bogata i raznolika flora i fauna. Među strmim stijenama ističe se Anića kuk, najpopularnije odredište hrvatskih alpinista. Iako se radi o prostoru izrazite divljine i očuvane prirode, lako je dostupan posjetiteljima zbog blizine Jadranske turističke ceste i grada Zadra.

Kontakt

Jadranska cesta bb
23244 Starigrad Paklenica
Tel: ++385 23 369 155
Fax: ++385 23 369 202, ++385 23 359 133
E-mail: np-paklenica@zd.t-com.hr
Web: www.paklenica.hrPlitvička jezera
PLITVIČKA JEZERA - su najpoznatiji hrvatski nacionalni park, na popisu svjetske baštine UNESCO-a. Glavnu atrakciju ovog Parka, jedinstvenog u svijetu, čini 16 malih jezera međusobno povezanih slapovima nastalih taloženjem sedre (eng. travertine), posebne vrste vapnenca. Park obuhvaća izvorišni dio rijeke Korane u prostoru okruženom gustim šumama bukve, jele i smreke, dijelom u obliku izvorne prašume. Osim jezera i šuma, Park krasi i više spilja, izvora, cvjetnih livada, a među mnogim rijetkim očuvanim životinjskim vrstama ističe se smeđi medvjed. Ne zna se da li je Park ljepši u proljeće kad se rascvjeta cvijeće na njegovim livadama, da li za odraza jesenskog šarenila boje u jezerskim zrcalima ili za zimskog mira ledom sputanih vodopada u snježnom krajoliku.

Kontakt

53231 Plitvička jezera
Tel: 00385 53/751-015; 751-014;
Fax: 00385 53/751-013
E-mail: info@np-plitvicka-jezera.hr
Web: www.np-plitvicka-jezera.hrRisnjak
RISNJAK - je šumovit gorski masiv nedaleko grada Rijeke, koji je ime dobio po risu, svom najpopularnijem stanovniku. Park se prostire od 300 do 1.500 metara nad morem, a zbog čvorišnog položaja na prijelazu iz Alpa u Dinaride te iz Sredozemlja u Srednju Europu, tu su na malom području okupljene gotovo sve vrste šuma ovih prostora te mnoge biljne i životinjske vrste. Među životinjama se posebno ističu smeđi medvjed, ris, divlja mačka, divokoza, jelen, srna i orao. Ljepota šume, krški fenomeni, atraktivni izvori (Park obuhvaća i izvorišni dio rijeke Kupe) i veličanstveni vidici privlače na Risnjak brojne planinare i druge ljubitelje prirode.

Kontakt

Bijela voda 48
51317 Crni Lug
Tel: ++385 51 836 133
Fax: ++385 51 836 246
E-mail: np-risnjak@ri.t-com.hr
Web: www.risnjak.hrSjeverni Velebit
SJEVERNI VELEBIT- najmlađi je hrvatski nacionalni park, osnovan 1999. godine. Njime se željelo obuhvatiti najatraktivnije i prirodno najvrednije prostore sjevernog dijela Velebita. U prostoru ovog izrazito gorskog parka koncentriran je na malom prostoru izuzetno velik broj atrakcija - veličanstvene krške forme Hajdučkih i Rožanskih kukova, jedinstveni botanički vrt u prirodi, Lukina jama, jedna od najdubljih na svijetu. Stoga hrvatski planinari upravo ovaj prostor smatraju najvećim draguljem među hrvatskim gorama. Nešto slabija posjećenost uvjetovana udaljenošću od glavnih prometnica samo povećava mističnost i iskonski prirodni ambijent ovog prostora.

Kontakt

Bala kralja Zvonimira 6
53270 Senj
Tel: ++385 53 884 551
Fax: ++385 53 884 552
E-mail: np.sjeverni.velebit@gs.t-com.hr
Web: www.np-sjeverni-velebit.hrBiokovo
BIOKOVO - planina uz središnji dio dalmatinske obale. Prema sjeverozapadu prijevoj Dupci (288 m) dijeli ga od omiške Dinare; prema jugoistoku se strmi planinski vapnenački zid nastavlja sve do Baćine, tj. do kraja oko ušća Neretve (dugo 36 km, široko do 9,5 km). Biokovo se spušta prema moru vrlo strmim i golim vapnenačkim hridinama, ispod kojih se nalazi uzak i zelen primorski pojas. Važniji vrhovi su: Sv. Ilija (1640 m), Šibenik (1314 m), Štropac (1145 m), Vršac (1411 m), Sinjal (1333 m). Uz vapnenačke strmine vodi samo nekoliko staza kojima se mogu kretati ljudi i životinje. Rijetke šume, škrti krški dolci i oskudni pašnjaci skromni su gospodarski izvori Biokova.

Kontakt

Trg Tina Ujevića 1/III
21300 Makarska
Tel: ++385 21 616 924
Fax: ++385 21 616 924
E-mail: park-prirode-biokovo@st.t-com.hr
Web: www.biokovo.comKopački rit
KOPAČKI RIT - (Kopački tršćak), park prirode nedaleko od ušća Drave i uz samu granicu jedno je od najvažnijih, najvećih i najatraktivnijih očuvanih izvornih močvarnih prostora Europe. Sastoji se od brojnih rukavaca, mrtvaja i jezeraca uz rijeku Dunav. Ljepota »nedirnute« prirode, bogatstvo vode, biljnog i životinjskog svijeta osim izletnika i turista privlače mnoge stručnjake i znanstvenike iz cijele Europe. Dio Kopačkog rita izdvojen je pod strožu zaštitu kao specijalni zoološki rezervat. Tu se gnijezdi oko 260 vrsta različitih ptica (divlja guska, divlja patka, velika bijela čaplja, bijela roda, crna roda, orao štekavac, veliki vranac, liska, galeb, čigra vodomar, djetlić, žuna i dr.), a još mnoge vrste tu privremeno borave na putu od sjevernih, hladnijih, krajeva prema južnim, toplijim krajevima i obratno.

Kontakt

Petefi 35
31000 Bilje
Tel: +385 31 752 321; +385 31 752 320
Fax: +385 31 752 321
E-mail: kopacki-rit-turizam@os.t-com.hr
Web: www.kopacki-rit.comLastovsko otočje
LASTOVSKO OTOČJE - Lastovci su tokom svih stoljeća živjeli u blagostanju kakvim nije živjelo nijedno dubrovačko područje izvan samog Grada. Lastovsko graditeljstvo iz tog dugog razdoblja jedna je od najznačajnijih varijanti dubrovačke arhitekture. Putopisci iz tog vremena ističu ljepotu i udobnost njihovih kuća, plodnost polja i mora oko otoka, vrsnoću njegovih vina i ulja, obilje višanja, dunja i drugog voća. Dubrovački pisci pričaju da su se Lastovci bavili i unosnim koraljarstvom, jer je oko otoka mnogo crvenih, bijelih i crnih koralja.

Kontakt

Trg Svetog Petra 7
20 289 Ubli
Otok Lastovo
tel.: 020 801 252
faks: 020 801250Lonjsko polje
LONJSKO POLJE - dio plavljene doline između Save i Moslavačke gore, djelomično uz rijeku Lonju; retencijski bazen za vode Save. Park prirode Lonjsko polje obuhvaća površinu 506,50 km2. Ističe se velikim bogatstvom biljnog i životinjskog svijeta, a zanimljiva je i arhitektura posavskih drvenih kuća, koje su zbog svoje ljepote, očuvanosti i brojnosti pravi spomenik graditeljske baštine. Pojedinačni su prostori unutar parka prirode (ornitološki rezervati Rakita i Dražiblato) pod još strožim režimom zaštite. Močvarne livade, šume jasena, vrbe i topole tog rezervata značajne su za gniježđenje pataka, dok se u poplavnim hrastovim šumama, livadama i pasištima Lonjskog polja susreću rijetke europske životinje (orao štekavac i orao zmijar, siva i bijela čaplja, crna roda i dr.).


Kontakt

Trg kralja P. Svačića bb
44324 Jasenovac
Tel: +385 44 672 080: +385 98 222 080
Fax: +385 44 672 080
Web: www.pp-lonjsko-polje.hrMedvednica
MEDVEDNICA (Zagrebačka gora), nalazi se u blizini grada Zagreba a najviši vrh je Sljeme (1032 m). Središnjim dijelom vodi cesta Zagreb - Stubičke Toplice, a istočnim cesta Kašina-Laz-Marija Bistrica. Medvednica je najopremljenije skijaško središte sjeverne Hrvatske. Postoji jedna dulja žičara sjedalnica, više skijaških staza sa žičarama vučnicama te nekoliko terena za sanjkanje. Zbog obilja prirodnih ljepota te bogatstva flore i faune, cijeli gorski masiv Medvednice zaštićen je kao park prirode. Medvednica posjetitelje privlači i s više lijepih spilja, od kojih je najzanimljivija Veternica, jedna od najvećih u Hrvatskoj. Među kulturno-povijesnim znamenitostima posebno se ističe srednjovjekovna utvrda Medvedgrad. Uz nju je uređen Oltar domovine u spomen palima za Hrvatsku.

Kontakt

Bliznec bb
10000 Zagreb
Tel: +385 1 4586 317
Fax: +385 1 4586 318
E-mail: park.prirode.medvednica@zg.t-com.hr
Web: www.pp-medvednica.hrPapuk
PAPUK - gora u Slavoniji, na sjevernom i sjeverozapadnom obodu Požeške kotline u Slavoniji; najviši vrh Papuk (954 m). Izvorno je područje mnogih vodenih tokova (Čađavica, Karašica, Pakra). Šumovit (hrast, bukva). Na južnim padinama prigorja vinogradi. Perivojem (725 m) vodi prometnica Čačinci-Velika-Požega.Zahvaljujući voćinskom vlastelinu Josipu Jankoviću u prvoj polovici XIX. st. uređuje se središnji dio Papuka, a posebice Jankovca. Osnivaju se i planinarska društva, prvo 1895. u Jankovcu (jedno od najstarijih u Hrvatskoj), a 1932. u Daruvaru i drugdje. Time započinje organizirano planinarenje najvećom slavonskom gorom Papukom. Izgradnjom planinskih kuća i dodatnih sadržaja te markacijom putova Papuk postaje čest cilj izletnika i planinara.

Kontakt

Trg Sv. Augustina 18
34330 Velika
Tel: ++385 34 313 030
Fax: ++385 34 313 027
E-mail: kontakt@pp-papuk.hr
Web: www.pp-papuk.hrTelasćica
TELAŠĆICA - prostrana uvala na krajnjem južnom dijelu Dugog otoka; duga oko 10 km, široka 160-1800 m, a ima nekoliko proširenja s pjeskovitim i muljevitim dnom; u unutrašnjem dijelu duboka 12 m, a u vanjskom do 60 m. Na istočnoj obali su uvalice Čuška, Dumboka, Ošćenica, Gozdenjak, Rakvić, Kraševica i Mangrovica, a na zapadu Strižna, Tripuljak, Mir, Jaz i Pasjak. U zapadnom proširenju su otočići Donji i Gornji školj, u srednjem otočić Farfarikulac, a u istočnom - koji dopire do otoka Velika Aba i Katina - grebeni Gozdenjak, Galijola i otočić Korotan. Sjeveroistočna obala Telašćice je pretežno gola, a jugozapadna pod borovom šumom, maslinama i smokvama; podalje od obale ima makije i mjestimice šume.

Kontakt

Put D. Grbina bb
23281 Sali
Tel: ++385 23 377 096
Fax: ++385 23 377 096
E-mail: telascica@zd.t-com.hr
Web: www.telascica.hrUčka
UČKA - planina u istočnom dijelu Istre; proteže se u dužini 20 km od prijevoja Poklon (preko kojega vodi cesta Rijeka-Pazin) do Plominskog zaljeva. Ima izgled izrazitoga grebena, vrhovi kojega se prema jugu snizuju: Plas (1285 m), najviši vrh Vojak (1401 m), Suhi vrh (1333 m), Brgud (907 m), Kremenjak (827 m) i Sisol (835 m). Brojni su izvori na obje padine, neki kaptirani za vodovod, a iz nekih se formiraju tokovi, dosta snažni u zimskoj polovici godine (Banina, Medveja). Na padinama se ističe nekoliko kanjonskih dolina (Vela draga), a ima dosta i drugih krških oblika (ponikve, spilje). Učka je značajna klimatska barijera koja prisiljava zračne mase na izdizanje, što uvjetuje znatnu količinu padalina. Svojim bujnim biljnim pokrovom bitno se razlikuje od svih ostalih primorskih planina.

Kontakt

Liganj 42
51415 Lovran
Tel: ++385 51 293 753
Fax: ++385 51 293 751
E-mail: park.prirode.ucka@inet.hr
Web: www.pp-ucka.hrVelebit
VELEBIT - Iako su na Velebitu, najvećoj hrvatskoj planini, izdvojena dva nacionalna parka - Paklenica i Sjeverni Velebit, u preostalom većem dijelu planine još je čitav niz prirodnih znamenitosti koje idu u red najvrednijeg što Hrvatska ima. Stoga je čitava oko 150 kilometara duga planina Velebit zajedno s oba nacionalna parka i nizom drugih manjih posebno zaštićenih područja zaštićen kao park prirode, te kao Svjetski rezervat biosfere UNESCO-a. Sa čak 2.000 četvornih kilometara površine park prirode Velebit je daleko najveće zaštićeno područje Hrvatske, veće od svih ostalih zaštićenih područja zajedno. Ova veličanstvena planina ima lica - surovu golet na primorskoj i nepregledne šume na kontinentalnoj strani i diči se sa bezbroj ljepota - neobičnim stijenama, divljim kanjonima, dubokim jamama, spiljama.

Kontakt

Kaniža bb
Gospić
Tel: ++385 53 560 450
Fax: ++385 53 560 451
E-mail: velebit@gs.t-com.hr
Web: www.velebit.hrVransko jezero
VRANSKO JEZERO - jezero i kriptodepresija u Ravnim kotarima, sjeveroistočno od Pakoštana; 30,1 km2 (dugo 13,6 km, široko do 2,2 km, duboko do 3,9 m). Voda, koju dobiva iz potoka Skorobića i iz nekoliko izvora, otječe ponorima i umjetnim kanalom Prosika (850 m) u Pirovački zaljev. Uz sjeveroistočnu pošumljenu obalu jezera dižu se najviši vrhovi Ravnih kotara (Štandarac, 305 m), s kojih se pruža lijep pogled na zaleđe i obalni pojas. Jezero je bogato ribom (šarani, cipli, jegulje i dr.). Površina od 30 ha zaštićena je kao poseban ornitološki rezervat. Prilaz do jezera najlakši je od magistralne prometnice kod Pakoštana (400 m) ili od Prosike.Danas se ubraja u skupinu poznatijih ribičkih voda u ovom dijelu Europe, pa za njega znaju ribolovci u Austriji, Njemačkoj, Italiji i drugim zemljama.

Kontakt

Kralja P. Svačića 2
Biograd
Tel: ++385 23 386 456, ++385 23 386 455
Fax: ++385 23 386 453
E-mail: pp-vransko-jezero@zd.t-com.hr
Web: www.vransko-jezero.hrIzvor: www.htz.hr


automotozilla.com